Styrning

Flexibla styrningar och automatiker
Här hittar du styrningar till portar och grindar. Vi erbjuder ett sortiment av utprovade styrningar och
automatiker, anpassade till respektive motordrift. I standardutförande levereras alla våra styrningar i
IP-klassad plastkapsling men vi har också ett sortiment av plåtkapslingar i högsta klass. Vi bygger
efter dina specifikationer.

Kundanpassningar
Grindar & staket specialisten kan leverera kompletta speciallösningar efter kundspecifikation t.ex. plåtkapsling, extra plintrader
samt olika styr-, lås- och säkerhetsfunktioner, allt anpassat efter dina krav och önskemål.

Rådgivning
Om du undrar vad som är bästa lösningen för dina styrbehov så är du välkommen att rådfråga oss.
Vi försöker alltid att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar.