Kostnadsfritt hembesök

Det kan vara till stor hjälp att prata med en specialist när det gäller att välja grind eller staket. Vi hjälper dig att se dina möjligheter.

Vi tillhandahåller gratis hembesök och undersöker, mäter ger dig en överblick över möjliga lösningar, produkter och kostnader för en helhetslösning.

Våra arbetsområden
Vi utför montage av grindar & staket i Västsverige

Vårt kontor
Göteborg
Backa Bergögata 8
42246 Hisings Backa