Industristängsel

Vi utför montage av industristängstängsel

Behöver ni nytt industristängsel. Eller ska ni bygga en ny lokal/fastighet som kräver stängsel för att skydda er verksamhet för inbrott & intrång.

Då hjälper vi er att ta fram rätt sorts industristängsel utifrån era krav, behov och säkerhet.

Vi hjälper er från start till färdigställt projekt, monterat och klart.


Våra stängsel går att få i olika färgutförande: Olivgrön, mörkgrön, svart eller i varmförzinkad färg.

De finns även i olika höjder:
800 mm – 1000 mm – 1200 mm – 1500 mm – 1800 mm – 2000 mm – 2500 mm – 3000 mm i 50×50 mm maska. Nätet är varmförzinkat 36 mikrometer i diameter 2,5 mm, 2,7 mm eller 3,0 mm, alternativt varmförzinkat med plastbeläggning 3,0/2,5 mm

 

 

Det finns olika sorters industristängsel

Det mest vanligaste är flätverksstängsel:

Konstruktion
Industristängsel i Sverige är vanligen ett 2 meter högt flätverk med maskstorlek om 50×50 mm och 3 mm ståltråd. Olika förutsättningar och behov kan dock påverka val av nät, såväl höjdmässigt som maskans storlek eller trådens grovhet.

Ytbehandling
Flätverket vävs av varmförzinkad, alternativt varmförzinkad och plastbelagd genom sintringsmetoden, tråd för att säkerställa en lång livslängd. Standardfärger på nätet är varmförzinkad, mörkgrön, olivgrön eller svart, men kan även fås i valfri kulör. 

Höjd
Som överklättringsskydd på ett traditionellt industristängsel monteras vanligen tre rader taggtråd överst, vilket ger en totalhöjd på 2.40 meter och överensstämmer med Försäkringsförbundets rekommendationer i Regler för mekaniskt inbrottsskydd SSF 200:4.

 

Panelstängsel:

Konstruktion
Ett panelstängsel håller en högre säkerhetsgrad än t.ex. ett flätverksstängsel tack vare sin svetsade konstruktion. Risken för skador på grund av åverkan är mycket liten och stängslets utformning säkerställer en lång livslängd. En stålnätspanel består av två horisontella trådar, dimension på 6 mm/tråd, vilka är sammansvetsade med en lodrät tråd, dimension 5 mm.

Ytbehandling

För att säkerställa en lång livslängd är stålnätspanelerna varmförzinkade, alternativt varmförzinkade och sedan pulverlackerade. Standardfärger på panelstängslet är varmförzinkat, mörkgrön, olivgrön eller svart, men kan med fördel lackeras i valfri kulör.

 

Komplettera gärna ditt industristängsel med lämplig grindlösning (slaggrind eller skjutgrind) och passersystem för en säker och smidig in- och utpassering. Vi har ett brett sortiment på detta läs mer industrigrindar


Kontakta våra experter så hjälper vi dig utifrån dina önskemål för att ta fram rätt sorts industristängsel som passar just för ditt hem.