Accessa

Accessa har mer än 20 års erfarenhet av grindbranschen och är en av Sveriges främsta aktörer

inom området.  Accessa tillverkar sina grindar, staket och räcken i Dalarna.

Accessa har utvecklats till att bli en betydande aktör när det gäller att leverera produkter inom området in- och utpassering via avgränsningar som grindar, staket, räcken och bommar. 

Accessa utvecklar ständigt sina produkter och breddar sitt sortiment.